Staat van gewaarborgde leningen en andere garantieverplichtingen (art. 57)

Staat van gewaarborgde leningen dienstjaar 2015

Restantbedrag van de lening aan het begin van het dienstjaar 2015

Totaal- bedrag gewone en buiten- gewone aflossing

Restantbedrag van de lening aan het einde van het dienstjaar 2015

Laatste aflossings-jaar

Nummer

Oorspronkelijk bedrag

Doel van de geldlening

Door wie de geldlening is aangegaan

% of deel gewaar- borgd provincie

Datum van het besluit Prov. Staten c.q. Ged. Staten

Datum van het besluit Koninklijke Goedkeuring

Rente- %

Totaal  

Gewaar- borgd door provincie

Te waar- borgen in 2015

  Totaal  

Gewaar- borgd door provincie

    2009

*

          1.530.000

 1ste fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum

 St.Geestelijke Gezondheidszorg NH-Noord

100

 29-10-1979;080

 27-02-1980;048

          4,40

          510.000

          510.000

85.000

425.000

425.000

2020

    2010

*

          1.531.508

 Nieuwbouw en renovatie psych.centrum

 idem

100

 29-10-1979;080

 27-02-1980;048

          5,65

          510.503

          510.503

85.084

425.419

425.419

2020

    2011

*

          2.467.430

 2e fase nieuwbouw en renovatie psych. centrum

 idem

100

 18-01-1982;005

 17-05-1982;006

          4,95

          680.669

          680.669

85.083

595.586

595.586

2022

    2012

*

          3.403.352

 Idem

 idem

100

 18-01-1982;005

 17-05-1982;006

          5,72

       1.021.006

       1.021.006

113.445

907.561

907.561

2023

    2013

*

          2.382.346

 Idem

 idem

100

 18-01-1982;005

 17-05-1982;006

          4,45

          794.117

          794.117

79.412

714.705

714.705

2024

  10003

*

        10.096.610

 2e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog

 Dr. M.J. Prinsenstichting

100

 04-12-1978;099

 31-01-1979;009

          4,27

       1.262.076

       1.262.076

252.415

1.009.661

1.009.661

2019

  10004

*

          3.333.016

 3e fase zwakzinnigeninrichting Kadijkerkoog

 idem

100

 19-05-1980;019

 21-08-1980;170

          2,25

          769.157

          769.157

128.193

640.964

640.964

2020

  24001

*

          3.781.532

 Uitbreiding Lindendael

 Westfriese Zorggroep De Omring

100

 19-11-1984;077

 10-01-1985;012

          4,00

          378.153

          378.153

          189.076

189.077

189.077

2016

  24002

*

          3.403.352

 Uitbreidings- en herstructueringswerken

 idem

100

 19-11-1984;077

 10-01-1985;012

          4,27

          510.503

          510.503

          170.168

340.335

340.335

2017

  27001

*

          3.374.310

 Bouw verpleeghuis Heemswijk

 Viva ! Zorggroep

100

 15-06-1981;036

 30-09-1981;002

          3,91

          814.477

          814.477

          116.356

698.121

698.121

2021

  27002

*

          3.403.352

 Idem

 idem

100

 15-06-1981;036

 30-09-1981;002

          3,99

          907.561

          907.561

          113.445

794.116

794.116

2022

 Totaal

     38.706.808

    8.158.222

    8.158.222

           -

    1.417.677

    6.740.545

    6.740.545

Bij de met "*" aangeduide nummers van de borgstellingen is ten behoeve van de provincie zekerheid gevestigd op het onderpand.

Staat van andere garantieverplichtingen ultimo 2015

Staat van andere garantieverplichtingen ultimo 2015

 Naam rechtspersoon

 Inhoud garantieverplichting

 Looptijd

 Provinciaal aandeel in procenten

 Provinciaal aandeel in euro's

 Het Nationaal  Groenfonds

 Uitvoering van het natuurbeleid (convenantleningen)

    divers                                -

                6,20

             4.923.054

1)

 BNG Bank

 financiering van het project Hoogtij van de RON NV

50 (max)

           35.000.000

2)

 Totaal

       39.923.054

1) Rente en aflossing komen t.l.v. van de van het rijk te ontvangen zgn. convenantsgelden.

2) Op deze garrantie loopt een afgegeven contragarantie door het Havenbedrijf Amsterdam N.V. van 33,3%.