Doelenboom

Beleidsdoel 7.1

Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Operationele doelen

7.1.1 Algemene dekkingsmiddelen provincie

7.1.2 Programma overkoepelende reserves

Beleidsdoel 7.2

Overige subproducten

Operationele doelen

7.2.1 Overige subproducten