Staat van het verloop van de overlopende passiva (art. 52a)

 Staat van het verloop van de overlopende passiva

 dienstjaar 2015

Nr.

Naam van de overlopende passiva

Saldo bij de aanvang van het dienstjaar 2015

Rente-toevoeging

Onttrekkingen Bestedingen

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2015

 1

 2

3

4

5

6

8

 €

 €

 €

 €

 €

1

Rijksbijdragen Brede Doel Uitkering (BDU)

     108.736.308,66

       18.121.966,00

       39.883.843,11

       86.974.431,55

2

Rijksbijdrage Openbaar vervoer projecten

       28.495.068,34

       47.331.764,50

       54.341.258,89

       21.485.573,95

3

Bijdrage Openbaar vervoer projecten (niet BDU)

             193.311,10

               18.600,00

             174.711,10

4

Bijdragen van het rijk en gemeenten tbv. reconstr. N201

       41.956.477,23

          3.300.000,00

       19.143.126,58

       26.113.350,65

5

Bijdragen van Rijk en gemeenten tbv.reconstr. N23

       58.740.183,74

             799.689,42

       59.539.873,16

6

Rijksbijdrage plan kustvisie

             274.611,73

               48.755,24

             225.856,49

7

Rijksbijdrage leren voor duurzaamheid

             431.271,88

             431.271,88

8

Rijksbijdrage duurzaam door

             320.208,00

             175.000,00

             186.400,00

             308.808,00

9

Rijksbijdrage beleid lucht, veiligheid en geluid

                     296,75

                     296,75

10

Rijksbijdrage verbetermaatregelen luchtkwaliteit RSL-NV

               17.189,56

               12.500,00

                  4.689,56

11

Rijksbijdrage ILG gelden

63.997.230,84

             418.484,48

       63.578.746,36

12

Rijksbijdrage BDU Groene Uitweg

36.105.000,00

       36.105.000,00

13

Bijdrage Europese Projecten

               11.908,10

                               -   

               11.908,10

14

Rijksbijdrage jeugdhulpverlening

          5.776.621,38

          2.380.029,00-

          8.156.650,38

15

Bijdrage Min V&W voor Wilhelminasluis in de Zaan

1.747.194,30

          1.747.194,30

                               -   

16

Bijdrage HHRS HNK voor Vaart in de Zaan

11.500.000,00

          2.739.884,64

          8.760.115,36

17

Bijdragen Stichting Fonds Bonroute tbv.aanleg zijtakken Zuidtangent

306.737,51

             223.673,07

               83.064,44

18

Bijdr. Min El&I bijdrage Natura 2000/PAS

0,00

                               -   

19

Rijksbijdrage stedelijke vernieuwing (ISV)

          1.590.087,99

             690.930,39

             899.157,60

20

Rijksbijdrage Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS)

          5.516.178,21

          1.643.937,52

          3.872.240,69

21

Nog te verantwoorden ontvangen bedragen

-704,19

                  3.487,62

                  2.783,43

                               -   

22

Te verrekenen met Nazorgfonds

-891,61

             478.000,00

             492.585,52

               15.477,13-

23

Door te betalen middelen Uitv.progr.Zwakke Schakels

8.012.965,00

             222.638,00

          1.275.061,75

          6.960.541,25

24

Bijdrage HOV Velsen

668.000,00

             167.000,00

             835.000,00

25

Bijdrage HOV het Gooi

937.500,00

             937.500,00

26

Bijdr. Div. overheden Laag Holland 2014/2015

539.475,00

             822.725,00

             539.475,00

             822.725,00

27

Bijdr.provincies tbv vaarr. Waddenzee

20.051,85

               20.051,85

28

Min. V&J bijdr BSBMil.2013, 2014 en 2015

135.374,40

               75.207,00

             210.581,40

29

Bijdr.Gem. tbv GGU kennemerland

299.718,56

             299.718,56

                               -   

30

SRA bijdrage in onderz.kstn Duinp.weg

468.272,85

             433.302,88

             468.272,85

             433.302,88

31

Rijksw.bijdrage West.Randweg Alkmaar

821.472,91

          1.219.008,26

             710.365,78

          1.330.115,39

32

SRA, ged.vs.subs.Wayfinding

886.000,00

             304.941,70

             886.000,00

             304.941,70

33

SRA,bijdrage 2015 Fietspark

0,00

             167.751,90

             167.751,90

34

RWS vooruitontv bijdr regioregie 2014 en 2015

46.991,00

               31.881,00

               46.991,00

               31.881,00

35

RWS vooruitontv bijdr RTT  2014 en 2015

181.295,00

             117.083,00

             181.295,00

             117.083,00

36

SRA, ged.ontv.subsidie tbv.DRIS

49.355,50

               49.355,50

                               -   

37

Bijdrage div. overheden project MRE-laadpalen

154.466,74

               20.954,55

           154.466,740

               20.954,55

38

Bijdrage diverse waterschappen agrarisch waterbeheer natuur 2016

0,00

189.319,82

             189.319,82

39

Bijdrage ESCOSC europees project

35.111,38

               35.111,38

40

Vooruitontvangen Gem. Alkmaar  kosten aansl A9-Heiloo

78.288,98

31.263,22

               78.288,98

               31.263,22

41

Nog te verwachten schadeclaim

81.980,16

-3.487,62

               78.492,54

42

Min.Biza subsidie veilige publieke taak 2015-2016

75.000,00

               54.387,76

               75.000,00

               54.387,76

43

Overige nog door te betalen middelen voor derden

251.678,54

               50.000,00

                  1.678,54

             300.000,00

44

Bijdrage N515 Zuiderweg

0,00

             250.000,00

             250.000,00

45

ODNZKG,vooruit.vergoed.proj.kst.2016-2018

0,00

             322.955,00

             322.955,00

46

Rijksw.,bijdr.tbv.Prakt.Proef A'dam

0,00

             247.934,00

             247.934,00

47

OD IJmond,ged.bijdr.in N197-02 Velsertraverse

0,00

          1.394.724,45

          1.394.724,45

48

NPZK, vooruitontv.kst.ivm.terugg.OB in 2015

0,00

               11.741,35

               11.741,35

49

Nog te verantwoorden verkoop PASO gronden

0,00

               69.703,36

               69.703,36

50

Diversen

2.039,88

                  2.039,88

                               -   

 Totaal overlopende passiva

   379.459.327,27

    76.410.942,17

                      -   

   123.981.937,75

   331.888.331,69

                       -