Investeringskredieten

Overzicht van het verloop van de investeringskredieten

Omschrijving van de investeringsuitgaven

Besluit van pro-vinciale staten resp. begrotings-wijziging

Totaal krediet

Te besteden in 2015

Besteed in 2015

Af te voeren krediet

Overschreden krediet

Nog te besteden per 31-12-2015

 2. MATERIELE VASTE ACTIVA

 a. Investeringen met een economisch nut:

 Gronden en terreinen

 Krediet v. anticip. gronden en NIEGG-gronden

10-12-2001; 66

          27.200.000,00

                              -   

                              -   

 idem

25-06-2007;50

          32.800.000,00

 idem

NJN 2008

          35.000.000,00

            8.584.711,05

            1.067.673,87

            8.395.787,18

 idem, verlaging krediet

18-11-2013;64

          13.000.000,00-

 idem

 rentebijschrijving op NIEGG-gronden

 verkoop van gronden

               878.750,00-

 subtotaal  

           82.000.000,00

             8.584.711,05

                188.923,87

                             -   

                             -   

             8.395.787,18

 Strategisch grondbeleid

 begroting 2007

          15.000.000,00

            5.598.545,80

            5.598.545,80

 idem (BBL-gronden)

18-11-2013;64

          13.000.000,00

           28.000.000,00

             5.598.545,80

                             -   

                             -   

                             -   

             5.598.545,80

 Revolving Fund Grondruilingen

 14-2-2011;16

            3.000.000,00

            3.000.000,00

                             -   

            3.000.000,00

             3.000.000,00

             3.000.000,00

                             -   

                             -   

                             -   

             3.000.000,00

 Beheergrondbank Laag Holland

 14-2-2011;15

            5.000.000,00

            4.853.609,13

            1.512.681,11

            3.364.178,02

 verkoop van grond

                 23.250,00-

             5.000.000,00

             4.853.609,13

             1.489.431,11

                             -   

                             -   

             3.364.178,02

 Bouw en inrichting van Archeologisch depot

 12-12-2011;85

          11.189.200,00

            1.837.900,65

            1.794.716,73

                 34.984,99

                          0,00-

 idem, rentebijschrijving

                   8.198,93

           11.189.200,00

             1.837.900,65

             1.802.915,66

                  34.984,99

                          0,00-

 b. Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

 Grond-/weg-/waterbouwkundige werken:

 Provinciale wegen en vaarwegen

 diverse

     1.707.562.947,00

        703.617.982,00

        160.083.630,42

          10.785.830,00

        532.748.521,58

 Provinciale wegen en vaarwegen

 diverse

     1.066.171.660,00-

        271.959.696,00-

          42.615.438,69-

                              -   

        229.344.257,31-

 subtotaal

         641.391.287,00

         431.658.286,00

         117.468.191,73

           10.785.830,00

                             -   

         303.404.264,27

 Niet te activeren invest.projecten wegen/vaarw.

 diverse

            8.172.389,00

            7.317.482,13

            1.520.413,77

            5.797.068,36

 Bijdragen van derden

            1.726.860,00-

            1.726.860,00-

               762.017,51-

               964.842,49-

 Bijdragen t.l.v. reserves

            6.445.529,00-

            5.590.622,13-

               758.396,26-

            4.832.225,87-

 subtotaal

                             -   

                             -   

                             -   

                             -   

 Vervangingsinvesteringen wegen (2012)

 7-11-2011;79

          37.340.000,00

            6.549.241,69

 Vervangingsinvesteringen wegen (2013)

 19-11-2012;89

          14.360.000,00

            5.756.363,76

          10.738.362,46

          19.958.869,50

 Vervangingsinvesteringen wegen (2014)

 23-09-2013;53

            9.900.000,00

            9.900.000,00

 Vervangingsinvesteringen wegen (2015)

 26-08-2014;75

            8.500.000,00

            8.500.000,00

 idem, rentebijschrijving

                   8.373,49

 bijdragen van derden

 subtotaal

           70.100.000,00

           30.705.605,45

           10.746.735,95

                             -   

                             -   

           19.958.869,50

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2012)

 7-11-2011;79

          14.870.000,00

            3.651.340,30

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2013)

 19-11-2012;89

          12.520.000,00

            1.029.231,67

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2014)

 23-09-2013;53

          16.800.000,00

          16.800.000,00

            9.508.113,33

          46.452.279,89

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen (2015)

 26-08-2014;75

          34.400.000,00

          34.400.000,00

 idem, rentebijschrijving

                   7.010,28

 Bijdragen van derden

                 86.831,53-

 subtotaal

           78.590.000,00

           55.880.571,97

             9.428.292,08

           46.452.279,89

 Investeringen in steunpunten B&U

 1e wijz.2015

            5.540.000,00

            5.540.000,00

               106.210,84

            5.433.789,16

             5.540.000,00

             5.540.000,00

                106.210,84

             5.433.789,16

  3. FINANCIELE VASTE ACTIVA

 a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:  

 Life Science Fonds Amsterdam

 16-03-2009;14

            2.000.000,00

               514.269,50

                 96.095,69

               418.173,81

 Participatiefonds deelnemingen Duurz. Energie

 1e wijz.2010

          85.000.000,00

          83.500.000,00

               950.000,00

          82.550.000,00

 subtotaal

           87.000.000,00

           84.014.269,50

             1.046.095,69

                             -   

                             -   

           82.968.173,81

 e. bijdragen aan activa in eigendom van derden:

 Diverse wegenprojecten derden (niet te activeren)

 diverse

          17.058.274,00

          14.254.797,56

            3.933.389,51

          10.321.408,05

 Bijdragen van derden

          10.550.000,00-

            9.677.464,65-

            3.068.253,51-

            6.609.211,14-

 Bijdragen t.l.v. reserves/BDU

            6.508.274,00-

            4.577.332,91-

               865.136,00-

            3.712.196,91-

 subtotaal

                                                                 -   

                                                                 -   

                                                                 -   

                                                                 -   

 Totaal

1.202.129.687,00

786.799.850,80

156.149.742,31

21.641.629,98

0,00

619.794.308,51

 VJB = Voorjaarsbericht,  NJN = Najaarsbericht.

Specificatie kredieten PMO wegen

VERVANGINGSINVESTERINGEN WEGEN

Kredieten 2011 t/m 2013:

Totaal beschikbaar 2011 t/m 2013

65.300.000,00

Totaal prognose 2011 t/m 2013

64.267.691,00

Ruimte krediet 2011 t/m 2013

1.032.309,00

Kredieten 2012:

omschrijving

krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Bijzonderheden

N502b-01 GO 9,20-11,24 incl. N503

nvt*

                             2.951.343

                             2.951.343

 gereed

N232b-01 GO km 23,33 - 25,4, en km 29,4 - 33,15

nvt*

                             5.214.111

                             5.261.887

N244b-01 GO km 12,3 - 20,3

nvt*

                             4.649.576

                             4.679.962

 gereed

N248b-01 GO km 3,55-18,70

nvt*

                             5.002.020

                             5.632.370

N249a-01 GO km 0,00-12,6

nvt*

                             5.078.956

                             5.078.956

N517a-01 GO km 0,05-1,83

nvt*

                                703.818

                                 703.818

 gereed

N207a/b-02 vervangen duikers bijdrage PMI

nvt*

                                            -   

                                             -   

N235a-01 GO km 0,03-8,1 incl busbaan

nvt*

                             4.125.848

                             4.153.953

N240a-01 GO km 7,0-10,0

nvt*

                                            -   

                                             -   

N241b-02 vervanging kunstwerk bijdrage aan PMI

nvt*

                                200.000

                                 200.000

N245b-01 GO km 29,3-35,9

nvt*

                                790.299

                                 790.299

 gereed

N417a-01 GO km 8,9-10,8

nvt*

                                449.115

                                 449.115

N509a-01 GO km 2,0-7,3

nvt*

                             2.447.377

                             2.447.377

Totaal kredieten 2012

        37.340.000

 zie kredieten 2013**

                   32.349.080

Totale omvang vastgestelde kredieten 2012

            37.340.000

zie staat 5.4.2a

Kredieten 2013:

omschrijving

krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Bijzonderheden

N520a-01 GO km 0,05-5,17

nvt*

1.877.948

N511a-01 GO km 0,05 - 2,50

nvt*

1.047.804

N201b-02 GO km 35,9-40,43

nvt*

12.560

N232c-01 overdracht aan Amstelveen

nvt*

1.100.000

N236a-01 vervanging verhardingen

nvt*

0

N241a-01 bijdrage PMI

nvt*

0

N248a-01 bijdrage PMI

nvt*

643.240

N512a-01

nvt*

1.220.979

N521a-01 GO km 0,00-2,43

nvt*

1.261.182

gereed

Totaal kredieten 2013

        14.360.000

11.999.099

7.163.713

Totale omvang vastgestelde kredieten 2012

14.360.000

zie staat 5.4.2a

Kredieten 2014:

omschrijving

Krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Bijzonderheden

N206a-01 GO km 36,09-37,00

                   850.000

                                 775.720

N239b-01 GO

               1.650.000

                             1.450.000

N244c-02 Bijdrage aan PMI

               6.000.000

                             5.271.000

N516a-02 vervangen KW 25b16

               1.400.000

                                             -   

Totaal kredieten 2014

          9.900.000

                    2.456.057

                     7.496.720

Kredieten 2015:

omschrijving

 Krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Bijzonderheden

N200a-02 vervangen verharding Zeeweg

               3.000.000

                             3.215.000

N203c-04 vervangen km 54,8-60,48

               1.500.000

                             1.350.000

N302a-03 vervanging wegconstructie km 39,3 - 48,73

               4.000.000

                                   75.000

Totaal kredieten 2015

          8.500.000

                    4.610.109

                     4.640.000

Kredieten 2016:

omschrijving

 Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2016

Bijzonderheden

N205b-03

                   500.000

                                            -   

                                             -   

N242Ld-01

                   350.000

                                            -   

                                             -   

N243a-03

               1.000.000

                                            -   

                                             -   

N302a-01

               2.000.000

                                            -   

                                             -   

N506a-02

               3.700.000

                                            -   

                                             -   

N507a-02

               3.800.000

                                            -   

                                             -   

Totaal kredieten 2016

        11.350.000

                                -   

                                -   

* In de jaren tot 2014 werd een totaalkrediet aangevraagd dat verder niet werd opgedeeld naar onderliggende projecten.

Vanaf 2014 worden kredieten per project aangevraagd waardoor tevens de besteding per project inzichtelijk wordt.

** De kredieten van 2011, 2012 en 2013 zijn als 1 krediet verstrekt. Hierdoor is het niet mogelijk om een besteding

per kalenderjaar te geven.

Specificatie kredieten PMO vaarwegen

VERVANGINGSINVESTERINGEN VAARWEGEN

Totaal beschikbaar 2011 t/m 2013

             25.390.000

Totaal prognose 2011 t/m 2013

             25.553.018

Ruimte krediet 2011 t/m 2013

            -163.018

Kredieten 2014:

omschrijving

Krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Bijzonderheden

N203 Brug Krommenie A-01 vervangen 19D03

€ 5.600.000

€ 7.073.805

de bruggen A en B worden samen gerealiseerd

N203 Brug Krommenie B-01 vervangen 19D04

€ 5.600.000

K20/10/09 Leeghwaterbrug A-02 vervanging

€ 5.600.000

€ 257.022

Totaal kredieten 2014

        16.800.000

                  14.984.264

                     7.330.827

Kredieten 2015:

omschrijving

Krediet PMO

prognose 2015

besteed tot 1 jan. 2016

Bijzonderheden

K20N-c-01 NHK vervanging oevers Noord km 65,45-68,0

€ 5.800.000

€ 109.200

K4/5/6-c vervanging vwv 19

€ 4.500.000

€ 0

K2/K3 vervangingen vwv 15

€ 19.700.000

€ 249.534

K19w Cruquiusbrug A verv best. En aanbru

€ 4.400.000

€ 450.314

Totaal kredieten 2015

        34.400.000

                  33.963.352

                       809.048

Kredieten 2016:

omschrijving

Krediet PMO

besteed tot 1 jan. 2016

Bijzonderheden

K4/5/6c vaarwegvak 20

             14.250.000

0

K09 Beatrixbrug 19D19

               7.900.000

0

K17 Brug Ouderkerk

               6.500.000

0

Totaal kredieten 2016

        28.650.000

                                -