Overzicht van de aanwending van het bedrag van onvoorzien (art. 28b)

Van het bedrag van onvoorzien (begroot € 89.000) is in 2015 geen gebruik gemaakt.