Afrekeningsverschillen voorgaande dienstjaren

Programma

Begroot

Werkelijk

Verschil*

1. Openbaar bestuur

-310.300

310.300

2. Bereikbaarheid

-3.350.650

3.350.650

3. Water

-207.732

207.732

4. Milieu

-668.791

668.791

5. Ruimte

-6.650.923

6.650.923

6. Welzijn

-1.290.199

1.290.199

7. Financiën

-11.500.000

-390.446

-11.109.554

Totaal

-11.500.000

-12.869.042

1.369.042

* Een positief verschil is voordelig