Totaaloverzicht per programma van baten en lasten

Baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves (x 1.000 euro)

LASTEN

BATEN

SALDO

Nr

Programma

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Saldo rekening

1

Openbaar Bestuur

44.780

28.796

1.921

1.087

27.709

2

Bereikbaarheid

303.177

283.316

110.938

111.523

171.793

3

Water

16.585

15.595

965

1.007

14.588

4

Milieu

31.933

34.531

4.918

10.543

23.989

5

Ruimte

118.613

104.091

43.186

34.350

69.740

6

Cultuur en Welzijn

29.186

19.636

-2.276

-2.358

21.994

7

Financiën

631

3.174

330.651

320.927

-317.753

Saldo van baten en lasten

544.905

489.138

490.303

477.079

12.060

Toelichting op tabel baten en lasten per programma

De analyse van afwijkingen is te vinden in de programmaverantwoording en hier niet dubbel opgenomen. In die zin vormen die onderdelen van de programmaverantwoording, die de verschillen verklaren tussen begrote en werkelijke baten en lasten op programmaniveau een onderdeel van deze jaarrekening.

Mutaties reserves per programma (x 1.000 euro)

LASTEN

BATEN

SALDO

Nr

Programma

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Actuele
begroting

Gerealiseerd

Saldo rekening

1

Openbaar Bestuur

5.025

5.025

8.152

-55

5.080

2

Bereikbaarheid

50.069

48.592

61.510

58.564

-9.973

3

Water

1.815

1.815

100

123

1.692

5

Ruimte

60.914

55.734

37.010

20.929

34.805

7

Financiën

20.484

20.724

93.957

71.042

-50.319

Totaal mutaties reserves

138.307

131.889

200.729

150.603

-18.714

Resultaat

683.212

621.028

691.032

627.682

-6.654

Toelichting mutaties reserves per programma

De analyse van afwijkingen is te vinden in de programmaverantwoording en hier niet dubbel opgenomen. In die zin vormen die onderdelen van de programmaverantwoording, die de verschillen verklaren tussen begrote en werkelijke baten en lasten op programmaniveau een onderdeel van deze jaarrekening.