Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (art. 36)

 Staat van geactiveerde kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en van bijdragen aan activa in eigendom van derden (Bbv artikel 36)

dienstjaar 2015

 Omschrijving van de investeringen

 Oorspronkelijk

 Vermeer-

 Verminde-

 Oorspronkelijk

 Percentage

 Afschrijvingen

 Afschrijving

 Afschrijvingen

 Boekwaarde

 Boekwaarde

 Gemiddelde

 Toegerekende

 Totaal van de

Toelichting

 bedrag van de

 deringen

 ringen

 bedrag van de

 van afschrij-

 t/m 2014

2015

 t/m 2015

 per

 per

 boekwaarde

 rentelasten

 kapitaallasten

 deelnemingen

 in 2015

 in 2015

 deelnemingen

 ving

1-1-2015

31-12-2015

 etc.

 ultimo 2015

productgroep/kostenplaats + rentepercentage

 t/m  2014

 (kolom 2+3-4)

 (kol 5-10)

 (kol 2-7)

 (kol 10+3-4-8)

 (kol 10+11):2

 (kolom 7+12)

1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

15

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen

FINANCIELE VASTE ACTIVA

 naar de paragraaf verbonden partijen

 a.

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

  1.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

        1.525.875,00

         1.525.875,00

 -

        1.525.875,00

         1.525.875,00

        1.525.875,00

                             -   

 betreft 610.350 aandelen à € 2,50

  2.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

             11.845,00

               11.845,00

 -

             11.845,00

               11.845,00

             11.845,00

                             -   

 betreft 43 aand.à € 115 en 60 aand.à € 460 waarop

 25% is gestort

 3.

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

        6.806.703,24

         6.806.703,24

 -

        6.806.703,24

         6.806.703,24

        6.806.703,24

                             -   

 4.

Alliander N.V.

     62.643.935,00

       62.643.935,00

 -

     62.643.935,00

       62.643.935,00

     62.643.935,00

                             -   

 betreft de aand. i. h. netwerkbedrijf dat is afgesplitst

 per 1-7-2009 bij de overname van NUON N.V.

 5.

N.V. Afvalzorg Holding

     12.600.000,00

       12.600.000,00

 -

     12.600.000,00

       12.600.000,00

     12.600.000,00

                             -   

 6.

Schiphol Area Development Company N.V.

        3.083.772,64

         3.083.772,64

 -

        3.083.772,64

         3.083.772,64

        3.083.772,64

           191.193,90

           191.193,90

 nummer 714 02 (rente 6,2%)

idem, uitbreiding aandelenkapitaal

     21.794.379,00

       21.794.379,00

 -

     21.794.379,00

       21.794.379,00

     21.794.379,00

           612.422,05

           612.422,05

 nummer 714 02 (rente (3,35%+2,26%)/2=2,81%)

 7.

Zeehaven IJmuiden N.V.

           408.402,19

             408.402,19

 -

           408.402,19

             408.402,19

           408.402,19

             30.630,16

             30.630,16

 nummer 714 01  (rente 7,5%)

 8.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON N.V.)

                             -   

           317.646,16

             317.646,16

                             -   

             317.646,16

           158.823,08

                             -   

 9.

N.V. Groenbeheer

           370.000,00

             370.000,00

 -

           370.000,00

             370.000,00

           370.000,00

             18.500,00

             18.500,00

 nummer 616 80  (5%)

 10.

PolanenPark B.V.

                7.200,00

                 7.200,00

 -

                7.200,00

                 7.200,00

                7.200,00

                             -   

 11.

PolanenPark C.V.

                7.200,00

                 7.200,00

 -

                7.200,00

                 7.200,00

                7.200,00

                             -   

 12.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

             26.460,00

               26.460,00

 -

             26.460,00

               26.460,00

             26.460,00

                             -   

 13.

Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie B.V. (ODENH)

             18.000,00

               18.000,00

 -

             18.000,00

               18.000,00

             18.000,00

                             -   

 14.

Zeestad Beheer B.V.

                9.000,00

                 9.000,00

                9.000,00

                 9.000,00

                9.000,00

                             -   

 15.

Kapitaaldeelname Life Science Fonds Amsterdam

        1.485.730,50

             96.095,69

         1.581.826,19

 -

        1.485.730,50

         1.581.826,19

        1.533.778,35

             29.517,27

             29.517,27

 nummer 710 09 (1,93%)

 16.

B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer

                9.050,00

                 9.050,00

 -

                9.050,00

                 9.050,00

                9.050,00

                   323,09

                   323,09

 nummer 916 10 (3,57%)

 17.

B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer

                9.050,00

                 9.050,00

                9.050,00

                 9.050,00

                9.050,00

                   323,09

                         323

nummer 916 10 (3,57%)

 18.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV.

        1.500.000,00

           950.000,00

         2.450.000,00

 -

        1.500.000,00

         2.450.000,00

        1.975.000,00

             29.625,00

             29.625,00

 nummer 533 09 (1,5%)

subtotaal a. kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen:

   112.316.602,57

        1.363.741,85

                             -   

     113.680.344,42

                             -   

                             -   

                             -   

                        -   

   112.316.602,57

     113.680.344,42

   112.998.473,50

           912.534,56

           912.534,56

 e.

bijdragen aan activa in eigendom van derden:

 1.

Bijdrage aan activa (projecten) van derden

           522.667,09

        3.933.389,51

        2.944.117,30

         1.511.939,30

           522.667,09

           989.272,21

   1.511.939,30

                             -   

                              -   

                             -   

                             -   

           989.272,21

 nummer 308 49

Subtotaal e. bijdragen aan activa in eigendom van derden  

           522.667,09

        3.933.389,51

        2.944.117,30

         1.511.939,30

                             -   

           522.667,09

           989.272,21

   1.511.939,30

                             -   

                              -   

                             -   

                             -   

           989.272,21

                                                                                -   

TOTAAL GEACTIVEERDE INVEST. FINANCIELE ACTIVA

 112.839.269,66

     5.297.131,36

     2.944.117,30

  115.192.283,72

                     -   

       522.667,09

       989.272,21

 1.511.939,30

 112.316.602,57

  113.680.344,42

 112.998.473,50

       912.534,56

     1.901.806,77