Drempelbedrag schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar 2015

(1)

Drempelbedrag

4116

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                          160

                   178

                   192

                   311

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

                       3.956

                3.938

                3.925

                3.805

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

                              -   

                       -   

                       -   

                       -   

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

                  683.212

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

                  500.000

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

                  183.212

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

4116

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

                     14.418

              16.239

              17.642

              28.638

(5b)

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

                          160

                   178

                   192

                   311